Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

Chinese Dance

Home  /  Chinese Dance

Introduction

asdfasfasfasfasfasfasfas

asfasfasfasfas

asfasfasfasfas

Time Table

Existing Courses 已 有 课 程     coming soon 
Monday 周一16:30-17:30Children Ballet£¨6-8£©18:30-20:00Adult Hip Hop DanceMonday 周一
少儿芭蕾舞成人流行舞
17:30-18:30Primary Ballet£¨3-5£©16:15-17:00Emliy Primary
芭蕾启蒙17:00-18:00Emliy RAD G1
17:30-18:30Hip Hop Dance Girl£¨8-11£©18:00-19:00Emliy RAD G2
少儿流行舞(女)19:00-20:00Emliy RAD G3
18:30-19:30Hip Hop Dance Boy£¨6-8£©Tuesday Öܶþ
少儿流行舞(男)
18:30-20:00Children Chinese Dance£¨7-10£©16:30-17:30Children Latin Dance
成人芭蕾舞少儿拉丁舞
Tuesday Öܶþ18:30-20:00Adult Ballet16:15-17:15Magda RAD G4
³ÉÈË°ÅÀÙÎè17:15-18:45Magda RAD G5
18:45-20:15Magda RAD G6
Wednesday ÖÜÈý
Wednesday ÖÜÈý16:15-17:15Mendam RAD G4
17:15-18:15Mendam RAD G5
17:00-18:00EmliyRAD G117:00-18:30Adult Hip hop Dance
18:00-19:00EmliyRAD G218:30-20:00Adult Conditioning³ÉÈËÁ÷ÐÐÎè
19:00-19:45Emliy Primary³ÉÈËÐÎÌå°à18:30-20:00Adult Latin Dance
Thursday ÖÜËÄ17:00-18:30Adult Chinese Dance³ÉÈËÀ­¶¡Îè
³ÉÈËÖйúÎè18:45-20:15Mendam RAD G6
18:30-20:00Stretching&Conditioning19:00-20:00EmliyRAD G3
»ù±¾¹¦ÑµÁ·°àThursday ÖÜËÄ
Friday ÖÜÎå16:30-17:30Children Latin Dance17:00-18:00Emliy RAD G1
ÉÙ¶ùÀ­¶¡Îè18:00-19:00Emliy RAD G2
17:30-19:00Adult Latin Dance19:00-20:00Emliy RAD G3
³ÉÈËÀ­¶¡ÎèFriday ÖÜÎå
Saturday ÖÜÁù10:00-11:00Children Ballet£¨3-5£©12:45-13:30Emliy Primary
°ÅÀÙÆôÃÉ13:30-14:30Emliy RAD G116:15-17:15Magda RAD G4
10:00-11:00Children Ballet£¨6-8£©14:30-15:30Emliy RAD G217:15-18:45Magda RAD G5
ÉÙ¶ù°ÅÀÙ12:45-13:45Mendam RAD G418:45-20:15Magda RAD G6
11:00-12:00Chinese Dance13:45-14:45Mendam RAD G5Saturday ÖÜÁù
ÉÙ¶ùÖйúÎè12:00-13:30Adult Chinese Dance
11:00-12:00Children Ballet£¨6-8£©³ÉÈËÖйúÎè
ÉÙ¶ù°ÅÀÙÎè15:30-17:00Adult Hip Hop Dance
14:30-15:30Hip Hop Dance Girl³ÉÈËÁ÷ÐÐÎè15:15-16:45Mendam RAD G6
ÉÙ¶ùÁ÷ÐÐÎ裨Ů£©15:30-16:30Emliy RAD G3
Sunday ÖÜÈÕ10:00-11:00Children Ballet £¨5-7£©10:00-11:00Adult ZumbaSunday ÖÜÈÕ
ÉÙ¶ù°ÅÀÙÎè³ÉÈ˽¡Éí²Ù
10:00-11:00Children Ballet £¨9-11£©12:00-13:30Adult Ballet
ÉÙ¶ù°ÅÀÙÎè³ÉÈË°ÅÀÙÎè
11:00-12:00Children Ballet £¨5-7£©13:30-15:00Adult Hip Hop Dance
ÉÙ¶ù°ÅÀÙÎè³ÉÈËÁ÷ÐÐÎè
11:00-12:00Children conditioning15:00-16:30Adult Chinese Dance
ÉÙ¶ù»ù±¾¹¦ÑµÁ·³ÉÈËÖйúÎè
11:00-12:00Chinese Dance£¨8-10£©
ÉÙ¶ùÖйúÎè
12:00-13:00Hip-Hop Dance Boy
ÉÙ¶ùÁ÷ÐÐÎ裨ÄУ©
12:30-13:30Hip Hop Dance Girl
ÉÙ¶ùÁ÷ÐÐÎ裨Ů£©
15:00-17:00Chinese Dance£¨10-13£©
ÉÙ¶ùÖйúÎè

Teacher

Book a trail class

Please fill the form on the right or call us directly for trail class.

Phone:416-792-9396; 647-989-0501

email: info@apacanada.org

or Scan 2D code below to use WeChat

en_USEnglish
zh_CN简体中文 en_USEnglish